Geçiş Süreci Yönetimi

Geçiş Süreci Yönetimi

GEÇİŞ YÖNETİMİ (INTERIM MANAGEMENT)

Tüm organizasyonlar ve özellikle de KOBİ’ler, normal iş döngüsü içinde karşılaşmadıkları, planlarında olmayan veya hakkında bir iş tanımı yapmadıkları konularda şirket içinde mevcut olmayan belirli becerilere sık sık ve acil bir şekilde ihtiyaç duyarlar.

 

Geçiş Yönetimi, Kuzey Avrupa ülkelerinde uzun zamandır çok sık kullanılmakta olan, şirket birleşmeleri, yönetim değişikliği, yeniden yapılanma gibi geçiş süreçleri, ERP hazırlık ve implementasyonu vb. özel proje süreçleri, kuruluş, hızlı büyüme veya kriz dönemleri ile bir kuruluşta aniden boşalan kalıcı bir pozisyonun doldurulmasına kadar olan süreçte, yurtdışı yapılanma ya da iş geliştirilen yeni bir ülkede ihtiyaç duyulan işinin ehli, konusunda uzman ve tecrübesi ve başarıları ile kendini kanıtlamış yöneticilerin fiilen ve geçici bir süre için yönetimde bir proje yöneticisi olarak yer almalarını ifade eder.

 

CONSPECTUS’nu geçiş dönemi yöneticileri özellikleri dolayısı ile diğer süreçlerden daha farklı bir şekilde ele alınması gereken bu süreçte, bir akıl hocası olarak hareket ederek size etkili çözümler bulmak için destek verirler.

 

CONSPECTUS Geçiş Yöneticisi ile Ne Sağlarsınız?

• İstihdam imkanı olmayan yüksek çalışma standartlarına sahip yerli ve uluslararası uzmanlara kısa vadeli veya proje bazlı sözleşmeler ile erişme fırsatınız olur. CONSPECTUS geçiş yöneticisi kullanımı ile organizasyonunuzun, eş anlı olarak proje yöneticiliği, danışmanlık, üst düzey yöneticilik veya yönetim kurulu üyeliği olarak hizmet alabileceği bir profesyonelliğe erişmesi sağlanır.

• Mevcut yönetici ve çalışanların iş ve kariyerleri bakımından olası firma içi dengesizlikleri ortadan kaldırır.

• Geçiş süreci ile ilgili hem iş tanımı hem de hedef tanım ve tarifleri yapıldığı için ölçülebilirliği daha nettir. Süreçte önemli kilometre taşları açıkça tanımlanır. Gelişim, düzenli ilerleme ve performans raporları vasıtası ile CONSPECTUS üst yönetimi ile birlikte izlenir.

• Kendine has özellikleri olan bu dönemlerde kadrolu işletme yöneticilerinin ilgili bütün taraflar ile ilişkileri, sürecin kendine özgü sıkıntıları nedeni ile yıpranabilir. CONSPECTUS geçiş yöneticileri bu süreçleri göğüsler, kalıcı yöneticilerin yıpranmasını engelleyerek olağan işletme sürecinde ilişkilerini sağlıklı bir şekilde yürütmelerine destek olur.

CONSPECTUS geçiş yöneticisi, profesyonel bir dış bakış açısı ile derinlemesine deneyim ve becerilerini ekibinizle paylaşır ve “know how” aktarır.

CONSPECTUS geçiş yöneticisi işveren açısından iş kanunu hükümleri gereği yükümlülük ve sınırlamalar dışında kalır. Hizmet alan şirket hiçbir sosyal güvenlik katkısı, bayram harçlığı, kıdem tazminatı vb. yükümlülükler altına girmez ve bu detayları takip etmek zorunda kalmaz.

• Personel işe alma prosedürleri ve yasal formaliteleri ile uğraşmadan hızlı bir iş başlangıcı sağlanır.

Geçiş yöneticisi, belirli bir süre yönetimde olarak hedefe yönelik çalışır, sonuca ulaşır ve süresi sonunda sorunsuzca ayrılır.

Geçiş yöneticilerinin uzmanlık alanındaki deneyimleri sayesinde, yer alacakları üst yönetim kadrolarında uygulamaya geçme süreleri de kısalacak, sonuçlara ulaşmak hızlanacaktır.

CONSPECTUS geçiş yöneticiniz hızla ve esnek bir şekilde sorumluluk alarak, size yeni bir bakış açısı ve motivasyon getirerek, faydaları maliyetini gölgede bırakacak sonuçlara ulaştırır.

CONSPECTUS geçiş yöneticileri, size sadece öneriler sunmakla kalmaz, sürecin tam sorumluluğunu alır. Yer aldıkları yönetim görevinde tüm standart ofis politikalarından arınmış olduklarından, şirket kültürünün negatif etkilerine ve ayrıca kişisel politikalara önem vermeyeceklerinden işlerini tam ve olması gerektiği nitelikli şekilde yaparlar. Dolayısı ile danışmanlar gibi sadece tavsiyede bulunmazlar, tarafsızca irdeler ve gerekeni yaparlar.

Bahis siteleri

porno izle

erotik film

E-Bülten Listesi

Anlık bilgileri alabilmek için e-bültenimize kayıt olunuz.