SSS - Sıkça Sorulan Sorular

 • Anasayfa
 • SSS - Sıkça Sorulan Sorular

SSS - Sıkça Sorulan Sorular

Danışmanlık Hizmeti Nedir?

Kurumların spesifik ihtiyaçlarını kendi bünyelerinde karşılayacak insan kaynağına ve/veya bilgiye sahip olamadığı veya kendi bünyesinde karşılamak yerine dış kaynak kullanmayı tercih ettiği durumlarda söz konusu işi profesyonel bir firmaya yaptırarak hayata geçirmek için başvurduğu yöntemdir.
Ayrıca kişisel gelişim için de satın alınabilen bir koçluk hizmetidir. Gerekli analizler yapıldıktan sonra insanların kişisel ihtiyaçlarına uygun şekilde hedeflerinin belirlenmesi ve yol haritalarının çizilmesi ile onların bu haritaya uygun şekilde hareket etmeleri için verilen bir rehberlik hizmetidir.
 
 
 
 
Neden Conspectus?
Çünkü Conspectus, sıra dışı bir çalışma modeline sahiptir. Verdiği birçok hizmet konusunda talep ettiği danışmanlık ücretlerini yarattığı karın içinden alır, yani müşterisine yük olmak yerine müşterileriyle beraber kazanır. Sunduğu danışmanlık hizmetlerini her kurumun ihtiyacına ve bütçesine göre şekillendirerek esnek çözümler sunar. Ayrıca oldukça net, anlaşılır ve kolay elde edilebilecek faydalardan oluşan, maliyeti düşük hizmetleriyle müşterilerine en uygun danışmanlık hizmetlerini verir. Fiyatlandırma sistematiği oldukça basit, ekonomik ve ayrıca fayda/maliyet orantısı olabildiğince ölçülebilir, sade bir yapısı vardır. Çok küçük maliyetlerle verilen hizmetlerin başarısı test edilebilir ve istendiği anda söz konusu hizmet alımından vazgeçilebilir. Uzun ve ağır cezai şartları olan bağlayıcı anlaşmalar imzalamadan, kısa ve net anlaşmalarla hatta bazı durumlarda sadece basit bir protokolle birçok önemli konuda danışmanlık hizmeti alınabilir.
 
Kısacası Conspectus ile sadece bir saatliğine veya hayatınız boyunca çalışabilir ve buna yine sadece siz karar verebilirsiniz. Pragmatik Çözümler yalnızca kazandırdığı sürece kazanmayı hedefleyen bir şirkettir ve her zaman sizin çıkarlarınızı en az sizin kadar korumak eğilimindedir.
• Teori ile değil deneyimlerinin ardından gelen pratik gücü ile destek verir.
• Ne yapacağı kadar ne yapmaması gerektiğini de bilir 
• Tarafsızdır 
• Sorunu bulur, mantıklı çözümler üretir 
• Önce dinler, sonra konuşur 
• Sır tutar 
• İşi yapmak için değil başarmak için alır

 

 

Size nasıl danışabilirim?

Ana İletişim bölümünde bulunan e-posta adresine talebinizi göndererek yada danışma formumuzu doldurarak sitede belirtilen herhangi bir konuda bize danışabilirsiniz.

 

 

Neden Danışman?

Firmaların kendi personeli yerine danışman görevlendirmeleri için bazı sebepler;
Uygun elemanın bulunmayışı; Gerekli bilgi ve tecrübeye sahip elemanın firmada bulunmaması,
Analitik özelliklerAnaliz, sebep-sonuç ilişkisi, çözüm üretmek
TarafsızlıkFirmadan başka beklentilerinin olmaması
Yoğunlaştırılmış dikkat; Belirlenen zaman süresince işin bitmesi gerekliliği
Geniş tecrübeBenzer işleri sürekli yapma ve tecrübe sahibi olma
YenilikGünceli sürekli takip etme
Fayda/Maliyet; Yaratılan katma değer ve maliyetin oranı

 

 

Danışmanın Yararlı Olabileceği Durumlar Nelerdir?

• Sorunun çözümünün açıkça bilinmeyişi 
• Şirket içi görüş farklılığı 
• Sorunu çözebilecek elemanın şirket içinde bulunmayışı 
• Fırsat maliyeti 
• Yeni imkanlar 
• Uzman özelliklerinin gerekmesi 
• Yeni fikirler 
• Yönetimin kararları ile mutabakat sağlanması 
• İstenmeyen kuvvetlerle mukayese 
• Elden çıkarma / Elde etme değerlendirmesi

 

 

 

 

Yönetim Danışmanı Ne Yapar?

 • Müşteriye bilgi sağlar,
 • Müşterinin sorunlarını çözer,
 • Sorunun yeniden tanımlanmasını gerektirecek bir değerlendirme yapar,
 • Bulgular çerçevesinde önerilerde bulunur,
 • Müşteriye önerilerin uygulanabilmesi için destek sağlar,
 • Müşteri çalışanlarının, önerilere katılmasını ve önerileri sahiplenmesini sağlar,
 • Müşterinin benzer sorunları çözebilmesi için gerekli bilgi, deneyim ve eğitimi sağlar,
 • İşletmenin verimliliğini kalıcı olarak arttırır.

 

 

 

Yönetim Danışmanı Kimdir?

Yönetim Danışmanları, işletmelerin sorunlarını çözme veya olanaklardan faydalanmalarını sağlamak üzere, işletmenin içinde bulunmayan bilgi, deneyim ve becerileri sağlayan ve bunun karşılığında ücret aşan kişilerdir.
Yönetim Danışmanı, bir veya birden fazla alanda uzmanlaşarak, bu alanlarda sağladığı tarafsız ve etkin bilgi, öneri ve uygulama desteğini müşterisinin gereksinimleri doğrultusunda uygular.

 

 

Yönetim Danışmanlarının Kullanımında 10 Altın Kural

Bir danışmanlık çalışmasında en iyi sonucun alınması, danışmanın ve müşterinin birbirleri ile tamamen uyum içinde olmalarına ve uyum içinde çalışmalarına bağlıdır.

• Danışmanlık ve Danışmanları Tanıyın 
• Problemlerinizi Tanımlayın 
• Hedeflerinizi tanımlayın 
• Danışmanınızı seçiniz 
• Ortak program geliştirin 
• Çalışmada Aktif görev alınız 
• Danışmada önerdiği çözümleri uygulamada görev verin 
• Gelişmeyi / Değişimi Gözetleyin 
• Sonuçları ve Danışmanı değerlendirin 
• Danışmanlara bağımlı hale gelmeyin

 

 

Yönetim Danışmanında Olması gereken özellikler

• Dürüstlük; müşterilerin ilgisi önceliklidir
• Zeka; durumu titizlikle gözlemleyip, akılcı çözümler üretmek
• İletişim yeteneği; konuşmak kadar dinlemeyi de bilmek
• Soruşturan bir akıl; her sorunun bir çözümü vardır
• Açık ifade yeteneği, sözlü olduğu kadar yazılı da
• Kişilik, her seviyede insanla anlaşabilme
 
 
 
 
 

 

Yönetim Danışmanı Seçim Kriterleri Nelerdir?

 • Hedeflenen çalışmalar ile ilgili Yönetim Danışmanlığı ekibinin bilgi ve birikimi,
 • İşin gereklerini ve işletmenin beklentilerini anlama ve çözüm üretme yeteneği,
 • Kanıtlanmış ve esnek metodoloji ve iş yapma yöntemleri,
 • Benzer çalışmalarda göstermiş olduğu başarıları ile Yönetim Danışmanı seçilmelidir.
 
 
 
 

Yönetim Danışmanlığı Hizmetini Ne Zaman Almak Gerekir?

 • Rekabet gücünü arttırmada,
 • Kaynak kullanımını arttırmak / geliştirmek gerektiğinde,
 • İşletme körlüğünden kurtulmak istendiğinde,
 • Dünya standartlarında bilgi, teknoloji ve deneyimlere hızlı ulaşmak istendiğinde,
 • Kötü gün için iyi günde risk yönetiminde,
 • Doğma, büyüme, olgunluk, küçülme gibi işletmelerin önemli evrelerinde

 

 

Ne Zaman Danışman Kullanılmamalı?

Danışman kullanılmaması gereken durumlar özetle;
• Şirkette aktif yönetimin danışmana vermek istiyorsanız 
• Yönetimden istemediğiniz kişileri uzaklaştırmak istiyorsanız 
• Danışmana projesinde yeteri kadar destek sağlamayacaksanız 
• Proje, şirket personeli tarafından destek ve kabul görmediğinde personelle karşı karşıya kalmak istemiyorsanız, 
• Problemlerinizde bazı şeylerin yanlış olduğuna kolaylıkla inanacak birini bulmak istiyorsanız 
• Ani çözümler öneren ve sizi yanlış yöne sevk edebilecek danışmanlarla karşılaşırsanız.
 
 
 
 
 
 

Danışman Seçerken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

• Kuruluş Tecrübesi: %10-20 
• Teklif Edilen Çalışma Planı: %30-40 
• Teklif Edilen Danışmanların Kalitesi /Tecrübesi: %40-60

 

 

 

Yönetim Danışmanlığı Öncesi Sorulması Gereken Bazı Sorular

             ⇒ Birlikte çalışmanın amacı ne?

             ⇒ Amaca yönelik yapılacak işlemin kapsamı ne?

             ⇒ Kim ne yapacak?

             ⇒ Kim hangi imkanları sağlayacak?

             ⇒ Hangi bilgi ve doküman kim tarafından nasıl ve ne zaman temin edilecek?

             ⇒ Çalışma grupları, bire bir ilişkiler, toplantılar, eğitimler nasıl düzenlenecek?

             ⇒ Proje ekipleri kimlerden oluşacak, proje yöneticileri kimler olacak?

             ⇒ Yönetim Danışmanı kime sorumlu olacak?

             ⇒ Ana ve ara raporların makamı kim / neresi olacak?

 

 

 

Yönetim DanışmanlığıHizmetinin Faydaları Nelerdir?

 • “Know-how”, en iyi uygulamalar ve kanıtlanmış yöntemlerin şirket bünyesine kazandırılması,
 • Önemli ve doğru alanlara yoğunlaşma,
 • Değişimi hızlandırma, mümkün kılma,
 • Tarafsız yaklaşımın ürettiği dengeli ve uygulanabilir çözümler

 

 

 

Yönetim Danışmanının Hizmet Alanları Nelerdir?

Genel Yönetim  

♦ Benchmarking (Kıyaslama)

 ♦ Şirket/İş Değerleme

 ♦ Değişim Yönetimi

 ♦ Fizibilite/Ürün testleri

   

♦ İş Kurma ve Geliştirme

 ♦ Uluslararası Yönetim

 ♦ Yönetim Değerlendirmesi

 ♦ Şirket Birleştirme ve Satınalma

   

♦ Organizasyon Yapılandırma

 ♦ Özelleştirme

 ♦ Proje Yönetimi

 ♦ Kalite Yönetimi

   

♦ Re-engineering (Süreç Yenileme)

 ♦ Araştırma/Geliştirme

 ♦ Stratejik Planlama

     
 
 •  

Mali ve Finansal Sistemi Yöntemleri  

♦ Muhasebe Sistemleri

 ♦ Sabit Kıymet Değerlemesi

♦ Şirket Kurtarma

♦ Maliyet Azaltma

   

 ♦ Konkordato/İflas/Tasviye

 ♦ Karlılık Geliştirme

♦ Mali Kaynak Yaratma

♦ Vergi Yönetimi

   

♦ Fon Yönetimi

         
 
 •  

İnsan Kaynakları Yönetimi  

♦ Kariyer Rehberliği

♦ Kurumsal Kimlik

♦ Personel Arama

♦ Ücret ve Haklar

   

♦ Personel Seçme

♦ İş Sağlığı ve Güvenliği

♦ İş Değerleme

♦ Eğitim Yönetimi

   

♦ İş Hukuku ve Endüstri İlişkileri

♦ Yönetim Geliştirme

♦ İşgücü Planlama

♦ Psikolojik Ölçümler

   

♦ Motivasyon

♦ Performans Değerlendirme

       
 
 •  

Pazarlama Yönetimi  

♦ Reklam/Promosyon

♦ Kurum İmajı/Halkla İlişkiler

♦ Müşteri Hizmetleri

♦ Tasarım

   

♦ Doğrudan Pazarlama

♦ Uluslararası Pazarlama

♦ Pazar Araştırma

♦ Pazarlama Stratejileri

   

♦ Yeni Ürün Geliştirme

♦ Fiyatlandırma

♦ Dağıtım/Franchising

♦ Satış Yönetimi

   

♦ Satış Eğitimi

♦ Sosyoekonomik Araştırma

       
 
 •  

Üretim Yönetimi  

♦ Otomasyon

♦ Makina/Ekipman Kullanımı

♦  Malzeme Kullanımı

♦ Malzeme Yönetimi

   

♦ Tesis/Fabrika Tasarımı

♦ Ürün Tasarımı ve Geliştirme

♦ Üretim Yönetimi

♦ Üretim Planlama

   

♦ Verimlilik İyileştirme

♦ Satınalma

♦ Kalite Geliştirme

♦ Stok Yönetimi

   
 
 •  

Bilgi Teknolojisi Yönetimi  

♦ CAD/CAM

♦ Sistem GeliştirmeDeğerlendirme

♦ Elektronik Yayıncılık

♦ Bilgi Derleme Sistemleri

   

♦ MIS (Yönetim Bilgi Sistemleri)

♦ Sistem Tasarımı ve Geliştirme

♦ Sistem Seçimi ve Kuruluşu

     
 
 •  

Eğitim Öğretim  

♦ Eğitim Öğretim

         
           
 
 •  

Özel Uzmanlıklar  

♦ Enerji Yönetimi

♦ Teknoloji

♦  Çevre

♦ Enformasyon

   

♦ Hukuk

♦ Lojistik

♦ Kamu Sektörü

♦ Telekomünikasyon

   
 
 •  

İdari Konular

 ♦ Ofis Yönetimi

 ♦ Metod /Organizasyon

 
 

Bahis siteleri

porno izle

erotik film

E-Bülten Listesi

Anlık bilgileri alabilmek için e-bültenimize kayıt olunuz.