Uluslararası Pazarlara Açılma ve Yatırımlar

  • Anasayfa
  • Uluslararası Pazarlara Açılma ve Yatırımlar

Uluslararası Pazarlara Açılma ve Yatırımlar

Küreselleşme ve Yatırımlar

 

Küçük dünyanıza tıkılıp kalmayın...

Küreselleşen iş ortamında, şirketinizin uluslararası genişlemesi çok umut veren kazançlı fırsatlar yaratabilir. Ancak, öncesinde ve uluslararasılaşma sürecinde dikkatlice göz önüne alınması gereken zaman, maliyet ve risk gibi kritik faktörler vardır. Spesifik olmak gerekirse, ülkelere göre değişen ticari uygulamalarla birlikte ekonomik model, devlet bürokrasisi, şeffaflık düzeyi, sosyal normlardan etkilenmekte olan benzersiz iş kültürleri de doğru zamanda stratejinin içine dahil edilmelidir.

 

Bu parametrelerin her biri yeni pazarlarda yatırım planlayan şirketlerin karşısına büyük zorluklar olarak çıkabilecektir. Bu pazarlarla ilgili doğru bilgiye ve giriş sürecini doğru yönlendirecek stratejilere sahip olmama, şirketin uluslararası pazarlara açılmasını daha da zorlaştırmaktadır.

 

Bu eksiklikler çoğu kez yanlış başlangıçlara, gereksiz fon kayıplarına, yaygınlaştırmada gecikmeler ile yanlış iş ortaklıkları, verimsiz operasyonlar ve hızlı geri çıkışlara da yol açabilmektedir.

 

CONSPECTUS, bu yeni pazarlarda, yeni pazar girişi ve sonraki organik iş geliştirme için uluslararasılaşma stratejisi geliştirmek ve olgunlaştırmak konusunda uzmanlaşmıştır. Uzmanlarımız ayrıca sizin ürün ve hizmetlerinizi franchising yoluyla yaymanız konusunda yardımcı olabilir ya da potansiyel girişim sermayesi kurumları ile bağlantılarınızı sağlayabilir. Ayrıca istenirse bir yönetim kurulu üyesi olarak hareket etmek de dahil olmak üzere, profesyonel iş planlarınızı oluşturarak ve bu sürecin diğer önemli fonksiyonlarını yerine getirirken, start-up ve genişletme faaliyetlerinizi de destekleyebilirler.

 

Unutulmamalıdır ki uluslararasılaşma başarısı, şirketin stratejik pazarlama ve satış yönetimi etkinliğinden çok fazla etkilenir. CONSPECTUS, bu noktada potansiyel pazarlara açılmanız için kritik zamanlarda dinamik tavsiye ve yardımlar sağlayan, stratejik bir ortak olarak size yardımcı olabilecek bağlantı, tecrübe, anlayış ve becerilere sahiptir.

 

Dünya genelindeki birçok müşterimize yardımcı olduğumuz bu süreçlerde, pazarın doygunluğu veya büyük global rakiplerin pazardaki mevcut egemenliği dolayısı ile en rekabetçi ürün veya hizmetin bile yeni bir pazara açılması aşamasında şahit olduğumuz tüm zorlukları, müşterimizin stratejik hedeflerini karşılamaya odaklanan, doğruluğu kanıtlanmış yöntem ve süreç tabanlı yaklaşımımız ile ortadan kaldırmaktayız.

 

CONSPECTUS Yönetim Danışmanlığı kapsamlı bir uluslararasılaşma stratejisi sunmaktadır.

 

• Pazar potansiyeli (ürünler, inovasyon, eğilimler) tanımlanır.

• Şirketin hedefleri (geliştirme, ciro, satış, hacim) değerlendirilir.

• Ülke seçimiyle ilgili (stratejik hedeflere dayalı) tavsiyeler sunulur.

• Hassas faktörler (kültür, dil, ahlak, ekonomi, güvenlik) dikkate alınır.

• Uluslararasılaşmanın şirkete ve ürüne en uygun biçimi araştırılır (ihracat, franchise, işbirliği, şirket satın alma, şubeleşme, temsilcilikler vb.)

• Konum değerlendirmesi (asıl ülke/yeni ülke, bitmiş mal veya hizmetler, uzmanlık, vergiler) sunulur.

• Stratejik ortakların seçiminde destek verilir.

• Kilit oyunculara (müşteriler, çalışanlar, kredi kaynakları, kamu kuruluşları hakkında) hukuki destek sağlanır.

 

Yurtdışında doğru iş ortağı ile işbirliği bir ihracat pazarında başarı için çok önemlidir. CONSPECTUS’un iş sözleşmeleri kontrol sistemi,  olası temsilci, bayi ve işbirliği ortaklarını belirlemek konularında yardımcı olur.

 

Bu çalışma, servisi talep eden şirketin ihtiyacına göre, bir şirket listesi derlemesinden bağlantıların kişisel doğrulamasına dek gidebilecek analitik bir çalışmaya kadar detaylandırılabilir.

 

CONSPECTUS üyeleri olarak bizler, sınır ötesi genişleyen ve/veya zaten uluslararası çalışmakta olan tüm müşterilerimize, araştırma yapacak, strateji geliştirecek ve uygulanmasını gerçekleştirecek aşamalı bir yaklaşım sunarak değer maksimizasyonu sağlamaktayız.

 

• Hedef Pazar Tanımlama ve Konumlandırma

 

• Gerekirse Ortaklık Tanımlanması Sunma

 

• Uluslararası İş Stratejisi Üzerinde İnce Düzenlemeler Yapma

 

• Stratejik Pazar Değerlendirmesi ve Planlama

 

• Strateji Geliştirme

 

• Operasyon Yönetimi

 

• Pazara Giriş Çözümleri

 

• Proses Geliştirme ve Organizasyon Çözümleri

 

Faaliyet alanınızı başarıyla genişletmek için ilgili piyasada oyunun kurallarını bilmek olmazsa olmazdır. Piyasa inceleme hizmetimiz ile yabancı bir ülkede yerel piyasanın güvenilir bilgisi ile iş yapma imkanını sağlayan temel piyasa bilgisini ve ilgili unsurların analizini elde edeceksiniz...

 

• Piyasa Bilgisi Edinme

Piyasa bilgisini edinme hizmeti, yerel liderlerin görüşleri aracılığı ile ürün ve hizmetlerinizin hedeflediğiniz pazardaki başarı şansının kişisel değerlendirmesini verecektir. Bu ön çalışma, sizde hedeflediğiniz diğer piyasalar için temel oluşturacaktır.

 

• Ürün Analizi

Ürün Analizi, sizi söz konusu ürün için yasal zorunluluklar, mevzuatlar ve kültürel kriterler ile ilgili piyasa gereksinimleri konusunda aydınlatacaktır.

 

• Rekabet Analizi

Rakipleri tanımadan piyasaya giriş yapmak tavsiye edilen bir yöntem değildir. Bir ürün veya hizmetin başarılı bir şekilde pazarlanması için rekabet hakkında bilgi edinilmesi şarttır. Rekabet Analizi hizmetimiz ile sadece rakipler tanımlanmakla kalınmaz, satış fiyatları, dağıtım yöntemi tercihleri ve piyasa odakları da değerlendirilir.

 

• Müşteri/Sektör Analizi B2C ve B2B

Bu analiz ile sektör ve/veya hedeflediğiniz müşteri segmentlerinin iç yüzünü anlama imkanı yakalayacaksınız.

- Potansiyel müşterileriniz kimdir ve ihtiyaçları nedir?

- Pazar potansiyeli nedir ve sektördeki trend ne yöndedir?

- Dağıtım ve satın alım kanalları nasıl işlemektedir?

 

• Müşteri Geri Bildirimi

Hedeflediğiniz ülkedeki potansiyel müşterileriniz ürününüze, tasarımına, paketine ve benzerlerine nasıl tepki verecekler?

Size ilk müşteri algısını yansıtan bir hedeflenmiş ürün sunumu hazırlayacağız. Bu özellikle çok az ölçülebilir veriye sahip olan ülkelerde önem kazanacaktır.

 

• Mağaza İnceleme/Tüketici Ürünleri

Piyasada rakip ya da benzer ürünlerin olup olmadığı ve belli satış noktalarında müşterilere nasıl sunulduğu hakkında bilgi edineceksiniz. Mağaza inceleme hizmetimiz, size fiyat, paket ve bunun gibi bilgileri temin edecek ve satış bölgeleri hakkında bir ilk izlenim verecektir.

 

 

Faaliyet alanınızı yerel olarak güçlü bir global ortakla güven içinde genişletin.

 

Yurtdışında doğru iş ortağı ile çalışmak ihracat piyasasında başarı için şarttır. İş bağlantıları incelemesi ile CONSPECTUS, işbirliği ortakları, bayilik ve acentelik fırsatlarını bulmanıza yardımcı olur. Hizmetimiz bir şirket listesinin hazırlanmasından analizine ve yetkili kişilerin doğrulanmasına kadar genişler.

 

Kontrol Edilmemiş Uzun Liste

Kontrol edilmemiş uzun liste çok sayıda kurum yetkilisi ile iletişime geçmek (pazarlama/reklam amaçlı e-posta gönderimleri vb.) istemeniz durumunda size yardımcı olacaktır. Hazırlarken kendimize ait iş zekası veritabanını veya dış kaynakları kullandığımız bu adreslerin varlığı ve kalitesi ülkeden ülkeye değişkenlik göstermektedir.

 

Kontrol Edilmiş Uzun Liste

Seçilmiş bir hedef grup ile iletişime geçileceği zamanlar için uygun olan kontrol edilmiş uzun liste, istemiş olduğunuz segmentteki sınırlı sayıdaki kurum yetkililerinin iletişim bilgilerine ulaşmanızı sağlar. CONSPECTUS, bu kişileri telefonla arayarak iletişim bilgilerini doğrulayacak, aynı seviyedeki çalışanlar ile değerlendirecek ve bulundukları bölgede gerçekleştirmiş oldukları aktiviteleri özetleyecektir.

 

Kısa Liste

Ürün veya hizmetlerinizin dağıtımı için bir iş ortağı aranması, kısa listenin kullanımı ile en etkin şekilde gerçekleştirilebilir. Sizin belirlemiş olduğunuz gereksinimler ile örtüşen firmaları, ürün gamı, satış pazarlama organizasyonu, yeni bir ürün için motivasyon, varolan müşteri segmentleri gibi kriterlere göre değerlendiriyoruz. Sonuç olarak görüşmeleri sürdürebileceğiniz 2 ile 4 arası ön değerlendirmesi yapılmış şirket profili sunuyoruz.

 

İş Ortağı Doğrulama

İş ortağınızın güvenilirliğini onaylamak için daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var? Yerel uzmanlarımız, ilgili şirketin kredi geçerliliği bilgisini tamamen sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda elde edecek, referansları doğrulayacak, kurum ve kuruluşlara üyeliğini kontrol edecektir.

 

Ürün ve hizmetlerinizi yeni pazarlara ve müşterilere satarak faaliyet alanınızı genişletmeyi mi düşünüyorsunuz? Bölgedeki piyasa koşullarını bütünü ile göremiyor musunuz ya da en yüksek güvence, şeffaflık ve rehberliği mi arıyorsunuz? CONSPECTUS, bütün bilgi ve tecrübesini sizin hizmetinize sunuyor...

 

İş Modeli Hizmetleri

Piyasada yer kazanmak için en iyi iş modelini mi tasarlıyorsunuz? Veya uluslararası projeniz için iş planınızla ilgili sorularınız mı var? Size doğru cevapları ya da doğru uzman bulmaktan mutluluk duyarız.

 

Lokasyon Hizmetleri

Ofis binası ya da şirketin yerleşkesi için yer bulmak oldukça zahmetli olabilir. Size, lokasyon konusunda piyasayı bilen ve en iyi tavsiyeleri verebilecek uzmanlarımızın desteklerini sunacağız.

 

İnsan Kaynakları Hizmetleri

Yabancı ülkelerdeki insan kaynakları konusunda hak, görev, yetkiler ve prosedürler hakkında sorularınız mı var? Size destek vererek en iyi çalışanları bulmanıza yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

 

Hukuki Hizmetler

Size vereceğimiz destek ile ülkenizde veya yurtdışında, ticaret, sözleşmeler ve iş hukukunun bütün hususlarında yetkin hizmet ve danışmanlık sağlıyor olacaksınız.

 

Finans Hizmetleri

İhracat finansmanından, sigorta, sermaye ve vergi konularına kadar başarılı bir ihracat için gerekli bir çok konuda hizmet vermekteyiz. Doğru bilgiyi, size doğru uzmanlar vasıtası ile sağlıyor olacağız.

 

Pazarlama Hizmetleri

Hedeflediğiniz ülkede bir müşteri etkinliği, ticari bir fuar veya bir başka pazarlama faaliyetinde desteğe mi ihtiyaç duyuyorsunuz? Güçlü ağımız ve eylemlerimiz ile size en güçlü desteği veriyor olacağız.

 

Geçiş Dönemi Yönetimi

Faaliyetlerinize sektörünüzün tehlike ve fırsatlarını bilen yerel bir geçiş süreci lideri ile başlamak istemez misiniz? Size bir çok deneyimli alternatif sunabiliriz.

Bahis siteleri

porno izle

erotik film

E-Bülten Listesi

Anlık bilgileri alabilmek için e-bültenimize kayıt olunuz.