Stratejik Yönetim

Stratejik Yönetim

Günümüz iş dünyasında, rekabette ayakta kalabilmenin ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamanın yolu, şirketin doğru stratejik yönelime sahip olmasından ve pazara inovatif yaklaşabilmesinden geçmektedir.

 

Stratejik yönetim; bir organizasyonun ne yaptığını, varlık nedenini ve gelecekte ulaşmak istediği hedefleri ortaya koyan, şirketin belli bir hedef doğrultusunda disiplinli, sürekli ve top yekün sistematik yaklaşım sergilediği bir yönetim tekniğidir. Bir başka deyişle, bir işletmenin üst yönetimi tarafından yürütülen, işletme içi koşullar ile rekabetin yaşandığı dış çevrenin detaylı analiz edilmesinden sonra, işletme kaynaklarını da hesaplayarak temel kararları alma ve planlara dönüştürülerek uygulama tekniğidir.

 

İşletmenin rakipleri ile piyasalar iyice analiz edildikten ve mevcut kaynakların tespitinden sonra işletmenin kendisine göreceli üstünlük sağlayabileceği iş alanlarının seçilmesi kararı ise bir işletme için en stratejik karardır.

 

Rekabetin sürekli şekil değiştirdiği dünyamızda “stratejik yönetim” kısa vadeli kar hedeflerini bir kenara bırakarak uzun vadeli düşünmesi gereken dinamik bir kavramdır.

 

Bununla birlikte “stratejik yönetim” ofiste oturarak, piyasadan uzak kalarak yapılacak bir aktivite olmayıp, analizi ve stratejiyi yapanların piyasa içinde fiilen olmalarını gerektiren interaktif ve şirkete proaktivite kazandıran bir işlemler zinciridir. Temeline inildiğinde ise stratejik yönetim; öldürücü rekabetten kaçınmayı ve işletmenin kendini daha güvenli ve karlı hissedeceği rahat bir alana ulaştırmasını sağlayan akılcı bir yöntemdir.

 

CONSPECTUS, sahip olduğu tecrübe, bilgi birikimi ve yaratıcı yaklaşımlarıyla, şirketinizin strateji geliştirip uygulamasında entegre çözümler önerir.

 

Stratejik Yönetim Hizmetleri:

 

Stratejik Analiz: Pazarı ve rekabeti anlamak. Rekabeti şekillendiren tüketici ihtiyaçlarının ve değişen dış çevrenin analizi

 

Kurum ve İş Birimi Stratejileri: Şirketinizin yapısına ve vizyonuna en uygun stratejilerin kurgulanması (büyüme, iş modelleri, pazara giriş, marka, inovasyon, ürün geliştirme, stratejik ortaklıklar, yatırım, finansal, operasyonel)

 

Stratejik Yol Haritası Oluşturulması ve Uygulama: Stratejik kararların ve eylemlerin etkin bir şekilde hayata geçirilmesi. CONSPECTUS, bu sürecin her aşamasında size destek verecek en doğru adres olacaktır

 

Stratejik Performans Değerlendirme ve Geri Dönüş: KPI belirleme ve uygulaması. Karlılık ve pazar payı gibi müşteri beklentilerinin gerçekleştiğinden emin olarak gerekli aksiyonların alınması

 

Stratejik Yönetim Metodları:

• Kıyaslama (Benchmarking) Tekniği

• Pazar Büyüme ve Pazar Payı Portfolyo Analizi

• SWOT Analizi

• PEST Analizi

• Senaryo Analizi

• Fayda-Maliyet Analizi

• Değer Zinciri Analizi

• Risk Analizi

• Mc Kinsey 7S

 • Porter (5 güç) Rekabet Analizi

Bahis siteleri

porno izle

erotik film

E-Bülten Listesi

Anlık bilgileri alabilmek için e-bültenimize kayıt olunuz.