Kurumsal Yönetim Danışmanlığı

  • Anasayfa
  • Kurumsal Yönetim Danışmanlığı

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı

Yönetim Danışmanlığı disiplini ve mesleki tecrübesini kazanmış ekibimizle, firma büyüklüğü ve sektörden bağımsız olarak yürütülebilecek aşağıda açıkladığımız paket projelerimizden dilediğinizden faydalanabilirisiniz.
> Kurumsal Check - Up
> Yeniden Yapılanma / Kurumsallaşma
> Organizasyon Geliştirme / Reorganizasyon

 

Kurumsal Check - Up
CONSPECTUS
’un firmanızda gerçekleştireceği kısa süreli arama konferansları ve teşhis çalışmaları sonunda özellikle üretim, yönetim, pazarlama, satınalma, finansman, muhasebe ve personel fonksiyonlarının;
• Güçlü ve Zayıf Yönlerini,
• Değerlendirebileceğiniz fırsatları ve sizi bekleyen olası tehditleri CONSPECTUS’un hazırlayacağı bir raporla elde edin.


Yeniden Yapılanma / Kurumsallaşma
Bir aile şirketi olabilirsiniz, ya da uzun süreden beri büyüyüp gelişen işlerinizi artık kontrol edemiyor olabilirsiniz. Mevcut yapınızla atölye düzeninden fabrika düzenine geçmeniz gerektiğini düşünüyor olabilirsiniz...

CONSPECTUS’un bu şekilde düşünen işletme sahiplerine önerisi; "bir an önce yeniden yapılanın ve kurumsallaşın."

Bu çalışma içerisinde CONSPECTUS Yönetim Danışmanları;
• Firmanızın tüm bölüm ve faaliyetlerinizi inceleyecek, tanıyacak,
• Firma kültürünüzü ve üst yönetimin amaç ve politikalarını belirleyecek,
• Satın almadan pazarlamaya, üretimden kalite kontrole, finansmandan muhasebeye, maliyet hesaplarından bilgi işlem ve paylaşım fonksiyonlarınıza kadar tüm bölümlerinizi analiz edecek,
• Personel yapınızda yeni elemanlar temini ile sürekli eğitim ile farklılaşma yaratacak,
• Karşılıklı olarak yapılanlar tamamlandığında projenin ilk başlangıcından çok ileri bir noktada sizi yeni ufuklara uğurlayacaktır.


Organizasyon Geliştirme / Reorganizasyon
CONSPECTUS Yönetim Danışmanlarının rehberliğinde mevcut yapınızda
• Firma amaç ve politikalarını tespit edin,
• Firma kültürüne ve pozisyonun ihtiyaçlarına uygun personeli seçin.
• Bünyenize uygun Organizasyon Şemanızı belirleyin.
• Tüm çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarını dokümante edin.
• Organizasyon El Kitabıyla işlerinizi herhangi bir karmaşaya meydan vermeden, sürekli geliştirerek yürütme fırsatını elde edin.

 

UZMANLIK ALANLARIMIZ

 

Strateji ve kurumsal finans

• Kurumsal analiz

• Yeniden yapılandırma

• Küçülme ve büzüşme yönetimi

• Strateji geliştirme, planlama ve uygulama

• İş geliştirme

• Risk analizi

• Denetim

 

Pazarlama ve satış

• Pazar ve tüketici araştırmaları

• Marka oluşturma ve marka yönetimi

• Marka-ürün konumlandırma uygulamaları

• Kurumsal kimlik

• Satış kanalları yönetimi

• Pazarlama ve satış organizasyonu

 

Kurumsallaşma ve aile şirketleri

• Kurumsallaşma

• Organizasyon

• Değişim yönetimi

• Kurum kültürü

• Kurumsal bütçeleme ve kontrol

• Kurumsal iletişim ve halkla ilişkiler

• İnsan kaynakları yönetim ve yeniden yapılandırma

 

Operasyonel mükemmellik

• İş süreçleri optimizasyonu

• Yalın üretim teknikleri

• Tedarik zinciri optimizasyonu

• Maliyet analizi ve kontrolü

• Verimlilik analizleri

• Kurumsal karne uygulamaları

 

Küreselleşme ve yatırımlar

• Yurtdışı pazar ve sektör analizi

• Pazara giriş stratejileri

• Markaların yurtdışına açılımı

• Yurt dışında şirket, şube kurma ve ofis açma

• Finansal danışmanlık

• Fon sağlama

• İş ortağı, franchising ve satış kanalları bulma

 

Geçiş yönetimi ve bağımsız yönetim kurulu üyeliği

• Geçiş süreci yönetimi

• Bağımsız yönetim kurulu üyesi temini

• Üst düzey yönetici araştırma ve yerleştirme

 

İnovasyon

• İnovasyon stratejisi

• İnovasyon kültürü ve organizasyonu

• İnovasyon metodolojileri

 

Proje yönetimi

• Proje yönetim metodları

• Sanayi tesislerinin kuruluşu ve devreye alınması

• Tesis ve proseslerin iyileştirilme ve geliştirilme faaliyetleri

• Fizibilite çalışmaları

• Teknik danışmanlıklar

• Üniversite-sanayi işbirliği projeleri

• Bürokratik destekler

• İzin ve belge danışmanlığı

• Hibe, destek ve teşvikler danışmanlığı

Bahis siteleri

porno izle

erotik film

E-Bülten Listesi

Anlık bilgileri alabilmek için e-bültenimize kayıt olunuz.