Kurumsal Finansman

Kurumsal Finansman

Globalleşen dünyamızda işletmelerin içinde bulundukları sektörlerde pazar paylarını korumaları ve arttırmaları, artan rekabet şartları, ekonomik gelişmeler ve yüksek müşteri beklentileri nedeni ile sadece yapacakları teknolojik yatırımlarla sürdürebilir olmaktan çıkmıştır.

 

Bu nedenle işletmelerin rekabetçi pozisyonlarını devam ettirebilmeleri, yapacakları teknolojik yatırımların yanında, ancak, tüm kaynak, girdi ve çıktılarını, içinde bulundukları şartlar ve gereklere uygun, dinamik bir şekilde optimize etmeleri ile mümkün olabilecektir.

 

Şirketlerin bu şekilde iç dinamikleri ile çözüm bulamadıkları durumlarda itici fon, teknolojik gelişim, pazar payını artırma, girişim fonu çıkışı vb. gibi ihtiyaçlarının ortaya çıkması durumunda, CONSPECTUS, 360 derecelik bütünsel bir yaklaşım ile tüm ihtiyaçlarının karşılanması için yanlarında olmaktadır.

 

Çalışma ağında yer alan konulardaki uzman yurt içi ve yurt dışı partnerleri ile her bir müşterisinin ihtiyaçlarına özel çözümler tasarlayan CONSPECTUS, ölçülebilir değer ve memnuniyet yaratmayı amaçlamaktadır.

 

CONSPECTUS, organizasyon içinde çekirdek kadro, geniş deneyimi ve sahip olduğu know-how sayesinde müşterilerine birleşme, satın alma ve şirket satışı (M&A), ortak girişim (JV), özkaynak temini; halka arz / sermaye piyasalarına açılma (IPO), yatırım fonları, girişim sermayesi (PE) giriş ve çıkışı, melek yatırım (AI), borç sermayesi temini; proje finansmanı ve özel sektör-kamu işbirliği projeleri, borç yapılandırma ve diğer tüm kurumsal finans konularında kurumsal işlemler geliştirmelerine ve sonlandırmalarına yardımcı olur.

 

Ayrıca konu, birleşme sonrası entegrasyon ise CONSPECTUS, ihtiyacınız olan özel uzmanlığı da size sağlayacaktır.

 

Kurumsal finansal danışmanlık almak ne sağlar?

• En doğru alıcıya ulaşma (Zaman ve emek)

• Birden çok alıcının ilgi ve rekabeti (Uzman açık-fiyat artırma)

• En iyi alıcıya ulaşma (Bağlantı çeşitliliği, alternatif kanal yaratma)

• Yüksek profil alıcılar (Değer ve gelir maksimizasyonu odaklı alıcılar)

• Gizliliğin korunması (Dahili şirket huzuru, düşmeyen kar)

• Arz karışıklığından kurtulma (Temsil ve müzakere yönetimi)

• Doğrudan gelen alıcı (Sağlıklı süreç yönetimi ve sonuç)

• Zaman yönetimi (Stratejik yönetim ve konsantrasyon)

• İyi hazırlanmış alıcılara karşı tecrübe tamamlama (Uzman danışman desteği)

• Uzman danışman (Şirket hisse/değer maksimizasyonu sağlanması)

 

 

Denklemin her iki tarafındaki müşterilerin ihtiyaçlarına da cevap veririz.

 

ALICI TARAF

Portföy fırsatları arayan yatırımcı gruplar

Satın alma fırsatları arayan kurumsal firmalar

Şirket alım stratejileri ve fırsatları geliştiren şirketler

Tanımlı satın alma stratejileri olan şirketler

 

SATICI TARAF

Ek/alternatif finansman arayan işletmeler

• Küresel veya ülke içi büyüme ya da pazara hakim olma isteği

• Dar boğazdan çıkma beklentisi

• İş geliştirme, mal ve hizmet üretiminde çeşitlendirme isteği

• Ölçek ekonomilerinden de yararlanarak maliyetlerinde kısıntıya gitme ve dolayısıyla karlarını arttırma isteği

 

Stratejik partner arayan işletmeler

• Rekabeti ortadan kaldırma güdüsü

• Yeni ve uluslararası pazarlara girme beklentisi

• Bilgi ve teknolojik gelişim ihtiyacı

• Aile üyelerinin ya da görevdeki profesyonellerin, işletmenin teknik ve yönetsel ihtiyaçlarını karşılayamaması, yönetim anlayışının iyileştirilmesi beklentisi

• Üretim sinerjisi oluşturma beklentisi

• Artan rekabet ortamına ayak uydurmada yaşanan zorluklar

 

Aile şirketi sorunları yaşayan şirketler

• Kuşak anlaşmazlıkları ve aile işlerini devam ettirememe endişesi, kurumu geleceğe taşıyacak aile bireylerinin olmaması

• Aile genişledikçe ortaya çıkan diğer sorunlar

 

Satışa çıkmış işletmeler

• Sektörde yaşanan sıkıntılar ve bunları önceden görüp en doğru zaman ve fiyatla çıkma dürtüsü

• Sektörden çekilmeyi amaçlayan şirketler

• Finansal açmaz

• Bölünmeler

 

Girişim sermayesi çıkış sürecinde olan şirketler

 

Özsermaye müzakeresi yapmak isteyen şirketler

Bahis siteleri

porno izle

erotik film

E-Bülten Listesi

Anlık bilgileri alabilmek için e-bültenimize kayıt olunuz.