İnovasyon

İnovasyon

İnovasyon, rekabetin gittikçe arttığı ve küreselleştiği günümüz iş dünyasında, birçok şirket için sürdürülebilir büyümenin sağlanması ve rekabet avantajı sağlamanın anahtarı haline gelmektedir.

 

İnovasyon sadece “parlak fikirler üretmek” değildir. Tüm diğer iş süreçlerinde olduğu gibi, planlı, organize ve devamlı bir süreç olarak ele alınmalıdır.

İş modellerini, sundukları ürün ve servisleri ve iş yapış şekillerini yenileyemeyen şirketler bir çok sorun ve soru işaretleriyle karşı karşıya kalmaktadır;

 

- Mevcut işlerim ile gerekli finansal çevrimi nasıl gerçekleştireceğim?

- Kendimi değişen dünya ve tüketici alışkanlıklarına nasıl adapte edeceğim?

- Şirketim nasıl inovatif bir kültür yaratabilir ve bunu sürdürülebilir hale getirir?

- İnovasyon nasıl ölçülür?

- İş modelimi nasıl yenileyebilirim?

- İnovasyon liderliği ve organizasyonu nasıl hayata geçirilir?

 

Şirketlerin hızla değişen dünyada, sahip oldukları en önemli rekabet avantajının “inovasyon kabiliyeti” olduğuna inanan CONSPECTUS, bu konuda hem stratejik hem operasyonel düzeyde hizmetler sunmaktadır.

 

• Şirketin inovasyon stratejisinin belirlenmesi

• İnovasyon mantığının ve düşünce sisteminin şirket kültürüne kazandırılması

• Yenilikçi inovasyon ve tasarım metodolojilerinin uygulanması ve öğretilmesi

 

Büyüme için inovasyon

CONSPECTUS, iş dünyasında, teknolojide ve tüketici alışkanlıklarında öne çıkan trendlerin yakınen izlenmesi ve analizi ile şirketinizin ihtiyaç duyduğu yenilikçi iş modelleri ve stratejilerin geliştirilmesinde önemli katkılar sağlayabilmektedir.

 

Ürün ve servis inovasyonu

Pazarın talep ettiği ürün ve servislerin tanımlanması ve yaratılması süreçlerinde, hem iş idaresi hem mühendislik altyapısı olan CONSPECTUS danışmanları aktif bir yardımcı olarak projelerinize dahil olur.

 

Rekabet ve maliyet avantajı için inovasyon

Operasyonel ve Ar-Ge süreçlerinin daha verimli yapılabilmesi ve maliyette şirkete avantaj sağlayacak düzeyde mükemmelleştirilmesi için iş süreçlerinin de daha yenilikçi bir bakış açısıyla kurgulanması önemlidir.

 

İnovasyon kültürü

İnovasyon anlayışının sadece birkaç çalıştay ve Ar-Ge projelerinden ibaret kalmayıp, bir çalışma kültürüne dönüşmesi ve şirket organizasyonunun bu anlayışa uygun gelişmesi için neler yapılması gerektiğini biliyoruz.

 

İnovasyon metodolojileri

Dünyanın gelişmiş ülkelerinde ve küresel firmalarda uygulanıp sonuç alınmış inovasyon metodolojilerinin şirketinize kazandırılması için CONSPECTUS danışmanları hem eğitmen hem de proje yöneticisi olacak gerekli yetkinlik, donanım ve tecrübeye sahiptir.

Bahis siteleri

porno izle

erotik film

E-Bülten Listesi

Anlık bilgileri alabilmek için e-bültenimize kayıt olunuz.