Operasyonel Mükemmellik

Operasyonel Mükemmellik

Şirket operasyonlarının verimli bir şekilde yürütülmesi, sadece kısa vadede maliyetlerin azaltılması ve kaliteli ürün/servis sunulması için gerekli bir unsur değildir. Aynı zamanda, firmanın uzun vadeli stratejik hedeflerine ulaşabilmesi için ihtiyaç duyduğu katma değerin yaratılması ve dinamik bir organizasyonunun oluşturulması için de vazgeçilmezdir.

 

CONSPECTUS, özellikle de KOBİ olarak tanımlanan şirketlerin bu süreçlerinde rekabet güçlerini kaybetmesi sonucu oluşacak düşük kar marjlarının yaratacağı risklerin farkında olarak maliyetleri düşürecek, işletme performansını hızla arttırarak, maliyet yapısını sürekli ve sürdürülebilir temelde dönüştürecek bir büyümeyi sağlamayı taahhüt eder.

 

CONSPECTUS, şirket yöneticilerinin projeye verecekleri desteği kendi tecrübesi ve operasyonel performans alanındaki sağlam metod bilgisiyle birleştirerek şirketinizin verimli çalışmasında aşağıdaki önemli katkıları sağlar.

• Hammadde ve malzeme kayıplarının azaltılması

• İşgücü optimizasyonu

• Enerji kayıplarının azaltılması

• Kapasite kullanım ve makina verimliliklerinin arttırılması

• İşletme sermayesi ihtiyacının azaltılması

• Sermaye Yatırımı (CAPEX) ihtiyacının azaltılması

• Ürün / proses lansman ve devreye alma sürelerinin azaltılması

• Müşteri teslim sürelerinin azaltılması

• Ürün ve servis kalitelerinin arttırılması

• İş sağlığı ve güvenliği performansının arttırılması

 

CONSPECTUS’un operasyonel performans alanında vereceği hizmetleri 3 bölümde özetlemek mümkündür.

• Yalın Üretim

• İş Süreç Yönetimi

• Stratejik Proje Yönetimi

 

Yalın Üretim

• Yalın üretim metod ve teknikleri:

- Kaizen, JIT, Pull sistem

- 6 Sigma

- SMED, Poka-Yoke, Q kontrol, 5S, Esnek iş gücü

- Gerçek katma değer analizi

• Tedarik zinciri optimizasyonu ve planlama

• Organizasyon yapısının optimizasyonu

• Aktivite bazlı maliyet analiz teknikleri

 

İş Süreç Yönetimi

Yalın anlayış, sadece üretim süreçlerinde değil, işin dokunduğu her süreçte kendini gösterir. CONSPECTUS, şirketinizde müşteri memnuniyetini arttıracak, maliyetleri düşürecek ve karlılık artışı sağlayacak tüm iş süreçlerinizin kurgulanma ve uygulama aşamalarında yanınızdadır.

• Mevcut iş süreçlerinin analizi

• En doğru ve verimli süreçlerin beraberce tasarlanması

• İş akışları ve fonksiyonel analizlerin çıkarılması

• Kurumsal Karne (Balanced Scorecard) uygulamaları

• Yazılım ihtiyaçları ve çözümlerinin belirlenmesi

• Uygulama ve geri dönüş

 

Stratejik Proje Yönetimi

CONSPECTUS danışmanları, performans artışı ve iş süreçlerinin optimizasyonuna yönelik stratejik projelerin tasarlanması ve uygulanmasında yetkin bir hizmet vermektedir.

Bahis siteleri

porno izle

erotik film

E-Bülten Listesi

Anlık bilgileri alabilmek için e-bültenimize kayıt olunuz.