Proje Yönetimi

Proje Yönetimi

Stratejik yönetimin en önemli uygulama araçlarından biri ve işletmenin uzun vadeli stratejik planları ile ilgili olan projeler, şirketlerin günlük rutin operasyonlarından çok farklı, elde edilecek sonucu önceden tanımlı ve belirli olup, belirli bir zaman diliminde başlayan ve biten, sınırlı bir bütçesi olan ve motivasyonu yüksek bir ekiple yürütülen hedef ve performans odaklı çalışmalardır.

 

Günümüzde şirketler proje yönetimlerinin bazı farklı teknikler, yönetim becerileri ve uzmanlık gerektirdiğini bilmekte ve bu yüzden projelerinin yönetimlerini uzman kuruluşlarla beraber gerçekleştirmektedirler. Bu durum, onların günlük işlerinin aksamamasını sağladığı gibi projenin türüne göre uzman kişilerle çalışma imkanını da sunmaktadır.

 

Hızlı dönüşümlerin yaşandığı çağımızda, hem mevcut iş süreçlerini doğru yönlendirmek hem de geleceği isteklerimiz doğrultusunda biçimlendirmek için genel olarak proje odaklı düşünmemiz, davranış ve iş yapma biçimlerimizi proje sistematiğine uyumlu hale getirmemiz gereklidir. İş yaşantımızda olaylara proje mantığıyla bakmak, konulara proaktif yaklaşmamıza, potansiyel riskleri minimize etmemize ve işletmemizi rakiplerine karşı avantajlı duruma getirmemize yardımcı olur.

 

Projelerin uygulaması da günlük operasyonlardan çok farklıdır. Projeler, birbirinden çok farklı becerilere sahip bireylerin biraraya gelerek takım oluşturmasıyla yürütülür. Projenin ihtiyacına göre özel oluşturularak proje tamamlanınca dağıtılan proje takımları, klasik çözümleri kullanmayıp sürekli yeni çözümler ararlar. Projenin bir başka farklı ve önemli özelliği de çeşitli aşamalardan oluşması ve bir plan dahilinde adım adım ilerlemesidir. Unutulmaması gereken bir diğer unsur da projelerin başlı başına bir değişim olduğu ve bu yüzden proje süresince değişim yönetimi tekniklerinin uygulanma zorunluluğu hususudur.

 

 

PROJE YÖNETİMİ

Günümüz şartlarında baş edilmesi gereken projeler çok fazla girdi ve değişkene sahip olup geleneksel yöntemlerle yönetilemeyecek kadar karmaşıktır. Bir proje, başlatma, planlama, yürütme, izleme, değerlendirme ve kapatma süreçlerinin uygulanması ile gerçekleştirilen faaliyetlerin bütünüdür.

 

Proje yönetimi sürecinde planlanan hedeflere ulaşmak için, kurumun gerekli tüm kaynakları (insan gücü, malzeme, makina-ekipman, zaman, yer ve para) kontrollü ve organize edilmiş bir çalışma eşliğinde yönetilir.

 

Projenin yönetimi, gereksinimlerin eksiksiz tanımlanması, açık ve ulaşılabilir hedeflerin belirlenmesi, kalite, kapsam, zaman ve maliyet açısından talepler arasında denge kurulması, plan ve yaklaşımların çeşitli paydaşların farklı ilgi ve beklentilerine uyumlu hale getirilmesi çalışmalarını kapsar. Özetle, proje yönetimi tekniği, edinilen bilgilerin derlenmesine ve incelenmesine, yatırım önceliklerinin belirlenmesine olanak verir, işletme politikalarına mantıksal bir yapı ve sıralama olanağı verir, planlamacılara ve karar vericilere disiplin getirir, varsa sorunların göz önünde bulundurulmasını, sistematik olarak gerekli ayrıntılara inilmesini sağlar.

 

CONSPECTUS SİZE NE KATAR?

COSNPECTUS danışmanları, proje yönetimi tecrübeleri, analitik yaklaşımları, iyi iletişim becerileri ve liderlik yetenekleri ile proje için stres altında çalışan, farklı disiplin ve tecrübelerden gelen üyelere sahip proje ekibinin, düzenli olarak ölçülebilir hedefler dahilinde denetlendiği ve koordine edildiği bu süreçte, sonuç odaklı bir yaklaşım ile hedefe ulaşmasını sağlar.

Bahis siteleri

porno izle

erotik film

E-Bülten Listesi

Anlık bilgileri alabilmek için e-bültenimize kayıt olunuz.